Plaża w Mielnie nie do poznania.  Dzięki rewitalizacji jest trzykrotnie większa

Niemal trzykrotnie szersza i podniesiona o 2 metry plaża to wynik gigantycznej inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie — renowacji brzegu morskiego i plaży. Aby uzyskać taki efekt potrzeba było ponad 175 tysięcy m3 piasku wydobytego z dna morza oraz dziesiątek milionów złotych.

Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku, a zakończyła w maju tego roku. Najpierw wykonano m.in. remont opaski brzegowej i wymianę starych falochronów, dzięki czemu Mielno, narażone dotychczas na dotkliwe zniszczenia sztormowe, zyskało ochronę przeciwpowodziową z prawdziwego zdarzenia, a także szeroką plażę.

Przedsięwzięcie prowadzone było na odcinku prawie 3 km, a jego całkowity koszt wyniósł ponad 60 mln zł, z czego większość stanowią środki unijne. Jak podał Urząd Morski w Szczecinie, prace na tym samym odcinku plaży i z taką samą ilością materiału piaszczystego zostaną powtórzone po sezonie letnim jeszcze w tym roku.